sharon-mccutcheon-O2u6gA2esAI-unsplash (

רגע, מה זה בכלל אי-כנס תובנט?

אי-כנס תובנט הוא אי-כנס שנתי בנושאי חינוך ביוזמת תובנות בחינוך.

זהו אי-כנס מספר 9 בנושא – שהתאים את הפורמט שלו לתקופה המקוונת, ובו תוכלו להיפגש עם מנהלי בתי ספר, יזמים חברתיים, פעילים ומתנדבים מתחומים שונים כגון: תעשייה, אקדמיה, צבא ופעילים נוספים אשר לכולם מטרה אחת – להיות שותפים לתהליכי מהפך בבתי הספר בפרט ובחינוך בכלל.
תכנית האי-כנס נוצרת רק על ידי המשתתפים. כל משתתף שמעונין בכך יכול לערוך ביום האי-כנס: דיון / סדנה/ הרצאה / הפעלה / פאנל בכל נושא שייבחר בתחום:

"משיבוש להזנק של מערכת החינוך בישראל"
הכנס חינם ופתוח לכל, אך מותנה ברישום מוקדם.
האי-כנס ביוזמת עמותת תובנות בחינוך נועד ליצירת קהילת אנשי חינוך וחברה שמטרתם לחלוק רעיונות ידע וניסיון.


*פעילות מסחרית שיווקית או קידום חברות לא יתקבלו בברכה!

תובנות בחינוך הוא מיזם חדשני המפעיל ומטמיע מודל הוליסטי חדשני המאפשר לבתי ספר פריפריאליים להפוך לבתי ספר מעוררי השראה לקהילת בית הספר (תלמידים, מורים, הורים והקהילה הרחבה) מבחינת ההישגים החינוכיים והחברתיים של בית הספר.

 אי-כנס תובנט בשנים קודמות