sharon-mccutcheon-O2u6gA2esAI-unsplash (

תובנות בחינוך - מודל למהפך בית ספרי מבתי ספר בסיכון לבתי ספר מעוררי השראה

הצורך
בישראל קיימים למעלה מ-700 בתי ספר במצבי סיכון בהם מתחנכים תלמידים בעלי נקודת זינוק המונעת מהם סיכויים למוביליות חברתית כלכלית. בתי ספר אלו מאופיינים באוכלוסייה במצב סוציו אקונומי נמוך והישגים מתחת לממוצע הארצי  והזדמנויות מוגבלות.  במציאות זו, הפערים החברתיים כלכליים ואי השוויון הולכים וגדלים.
המענה
עמותת תובנות בחינוך החלה את דרכה בשנת 2011 כמיזם חדשני וייחודי הפועל לחיזוק מערכת החינוך הציבורית והפיכתם של בתי ספר בסיכון לבתי ספר מעוררי השראה. העמותה מחויבת להתניע ולהאיץ מוביליות חברתית וכלכלית באמצעות מהפכים בית ספרים המחוללים שינוי בבית הספר ובקהילה ומאפשרים למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה הקושרת בין נתוני רקע לסיכויי הצלחה בחברה הישראלית. תובנות בחינוך שואפת לדמות בוגר בית ספר  בעל ידע, ערכים ומיומנויות המקנים לו הזדמנות אמתית למיצוי יכולותיו בחברה הישראלית ולפתיחת אופקים כבסיס למוביליות חברתית.
העמותה קמה הודות לשיתוף פעולה בין גרעין מייסדים של אנשי משק וכלכלה מובילים בארץ, לבין קארן טל שניהלה את קמפוס ביאליק רוגוזין בת"א. ועד המנהל של העמותה בראשותה של  היו"רית דר' ג'נט אביעד מונה אנשי תעשייה והייטק בכירים ונציגי קרנות.
העמותה פועלת עפ"י המודל ההוליסטי שפיתחה קארן טל בתקופת כהונתה כמנהלת קמפוס ביאליק רוגוזין. בתקופה זו זכה בית הספר בפרס חינוך ארצי, והסרט הדוקומנטרי "Strangers no more" בפרס האוסקר. העמותה מנגישה לבתי הספר פלטפורמה מקצועית וניהולית להפיכת בתי ספר בסיכון לבתי ספר מצטיינים ומעוררי השראה בהישגים לימודים וערכיים. בית הספר עפ"י המודל  מהווה עוגן מרכזי בחיי התלמידים והקהילה הסובבת ומעניק מענה הוליסטי – חינוכי, חברתי ורגשי, תוך איתור נקודות החוזק של כל תלמיד המבוסס מיפוי נתונים נרחב. במסגרת הליווי העמותה מעניקה לכל בי"ס 2 משאבים מרכזיים: הון אנושי של צוות מלווה מקצועי ומתנדבים והון כספי גמיש. 

פעילות העמותה כיום
בשנת הלימודים תשפ"א העמותה עובדת עם 37 בתי ספר ציבוריים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. בתי הספר הינם מכל המגזרים, מיסודי ועד תיכון. הפעילות כוללת קהילה של כ 17,000 תלמידים /ות, כ- 1800 מורים/ת וכ 1700 מתנדבים/ת . תובנות בחינוך פועלת בשלושה מודלים עירוניים, בבת ים, במגדל העמק ובכפר קאסם, במסגרתם הרשות המקומית ותובנות בחינוך מעצבים מענה משותף ורחב היקף לצורכי העיר.